Công việc theo công trình công trình công cộng

1 tin đăng cho nhà thầu.

GIẢI PHÁP CHO CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Cải tạo sửa chữa

Tran Nhung

Công trình công cộng

Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu