TÌM CÔNG VIỆC

2 tin đăng cho nhà thầu.

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Hoàn thiện nội - ngoại thất

Nguyễn Tấn Nhơn

Nhà hàng khách sạn coffee

Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu

Cần tìm tổ đọi thi công ( nhân công) công trình xây dựng

Thi công xây dựng công trình

Anh Minh

Công trình công cộng

Bố Trạch - Quảng Bình

Đang tìm thầu