Công việc theo công trình nhà phố

1 tin đăng cho nhà thầu.

Nhận xây mới, sửa chữa cải tạo nhà.

Cải tạo sửa chữa

Cty TNHH Xây Dựng Ngọc Thiên Tân

Nhà phố

Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu