Công việc theo công trình nhà phố

1 tin đăng cho nhà thầu.

NKG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Hoàn thiện nội - ngoại thất

Nguyễn Tấn Nhơn

Nhà phố

Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu