Công việc theo công trình nhà phố

3 tin đăng cho nhà thầu.

Nhận xây mới, sửa chữa cải tạo nhà.

Cải tạo sửa chữa

Cty TNHH Xây Dựng Ngọc Thiên Tân

Nhà phố

Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu

Nhận xây mới, sửa chữa cải tạo nhà.

Thiết kế - Thi công trọn gói

Cty TNHH Xây Dựng Ngọc Thiên Tân

Nhà phố

Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu

Tháo dỡ và cải tạo bảng hiệu ngân hàng 8,4m x 16m

Cải tạo sửa chữa

Trần Điềm Đạm

Nhà phố

Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

180 Triệu

Đang tìm thầu