Công việc theo công trình văn phòng

1 tin đăng cho nhà thầu.

TÌM NHÀ THẦU CẢI TẠO TÒA NHÀ 10 TẦNG

Cải tạo sửa chữa

Mr Hoàng

Văn phòng

Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Đang tìm thầu